Kontrollplan

Vi stödjer dig genom byggnadsprocessen!
Kontakta oss idag

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även för ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, krävs en kontrollplan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Kontrollplanen bör omfatta kontroll av projektering, bygg- och rivningsåtgärder. Den ska innehålla uppgifter om de kontroller som ska utföras samt på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna.

”Byggnadsnämnden fastställer kontrollplanen i startbeskedet.”

Vid enklare byggåtgärd där det inte krävs en kontrollansvarig, men en kontrollplan ska upprättas, hjälper vi gärna till att upprätta en sådan handling. Varje kontrollplan är unik och för att vi ska kunna upprätta en så projektanpassad kontrollplan som möjligt så brukar vi hålla ett startmöte innan vi upprättar kontrollplanen. Vid mindre uppdrag så kan mötet hållas över telefon.

Referenser

Alguvi 3:9 | Ask 5:50 | Bankeberg 11:336 | Bärstadskogen 1:25 | Gråsparven 2 | Högby 1:108 | Insekten 4 | Karslborg 2:1 | Karstorp 3:2 Ledberg 10:6 | Lilla Risängen 1:1 | Malmskogen 10:85 | Malmskogen 10:87 | Norrberga 3:24 | Norrberga 3:28 | Norrberga 3:31 | Norrberga 3:32 | Norrberga 3:42 | Raststugan 3 | Rystad-Gärstad 5:4 | Sjötorp 1:31 | Spindeln 1 | Stensätter 1:38 | Stensätter 1:373 | Stensätter 1:368 | Stensätter 1:370 | Stensätter 1:375 | Stensätter 1:378 | Stensätter 1:378 | Stensätter 1:385 | Tamfågeln 1 | Tjusentorp 1:10 | Vetekringlan 4 | Visätter 1:5 | Västerlösa 15:19 | Ytterby 1:4